.
 کد مطلب : 687         گروه :  687         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در کانون فرهنگی امام خمینی شادگان

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در کانون فرهنگی امام خمینی «ره» شادگان:

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در کانون فرهنگی امام خمینی «ره» شادگان:

K1 K4 K3 K2 K6 K7 K10 K9 K8 k31 k26 k25 k24 k23 k20 k21 k22 k18 k19 k14 k15 k16 K5 k17 k13 k12 k11 k27 k28 k30 k29 k32

بدون دیدگاه