.
 کد مطلب : 699         گروه :  699         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در تالار ابن سکیت شادگان

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در تالار ابن سکیت دورقی شهرستان شادگان:

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در تالار ابن سکیت دورقی شهرستان شادگان:

E7 E4 E5 E9 E6 E2 E1 E3 E10 E11 E12 E15 E14 E13 E16 E17 E18 E21 E20 E19 E22 E23 E24 E26 E25 E27

بدون دیدگاه