.
 کد مطلب : 695         گروه :  695         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در مسجد امام حسین «علیه السلام» اهواز

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در مسجد امام حسین «علیه السلام» اهواز

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در مسجد امام حسین «علیه السلام» اهواز

H2 H3 H6 H7 H8 H4 H11 H10 H9 H12 H13 H14 H17 H16 H15 H18 H21 H19 H22 H23 H20 H26 H25 H24 H27 H28 H29 H32 H31 H30 H33 H34 H35 H36 H37 H38 A1 H40 H39 H1 H5

بدون دیدگاه