.
 کد مطلب : 693         گروه :  693         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان امیدیه

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان امیدیه:

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان امیدیه:

O4 O5 O8 O7 O6 O9 O10 O11 O14 O13 O12 O15 O16 O17 O20 O19 O18 O21 O22 O23 O26 O25 O27 O28 O29 O32 O31 O30 O36 O33 O34 O35 O24 O3 O2 O1

بدون دیدگاه