.
 کد مطلب : 691         گروه :  691         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان سوسنگرد

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان سوسنگرد:

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهرستان سوسنگرد:

S2 S5 S1 S4 S3 S8 S7 S6 S9 S10 S11 S14 S13 S12 S15 S16 S17 S20 S18 S19 S21 S22 S23 S26 S25 S24 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33

بدون دیدگاه