.
 کد مطلب : 689         گروه :  689         تاریخ انتشار :  ۶ بهمن ۱۳۹۵         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شاوور

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهر شاوور:

پایگاه رسمی ملافاضل سکرانی – گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم ملافاضل سکرانی در شهر شاوور:

SH20 SH19 SH18 SH15 SH16 SH17 SH14 SH13 SH12 SH9 SH10 SH11 SH6 SH7 SH8 SH3 SH4 SH5 SH2

بدون دیدگاه